Престол

Престол 1000х1000 (дер.) (шт.) 1 664,00 грн
Престол 800х800 (риза) (шт.) 8 710,00 грн
Престол 850х850 (риза) (шт.) 9 100,00 грн
Престол 900х900 (риза) (шт.) 9 360,00 грн
Престол 950х950 (риза) (шт.) 9 750,00 грн
Престол 1000х1000 (риза) (шт.) 10 140,00 грн
Престол 1050х1050 (риза) (шт.) 10 270,00 грн
Престол 1100х1100 (риза) (шт.) 10 855,00 грн
Престол 1150х1150 (риза) (шт.) 11 310,00 грн
Престол 1200х1200 (риза) (шт.) 11 700,00 грн
Престол 1250х1250 (риза) (шт.) 11 960,00 грн
Престол 1300х1300 (риза) (шт.) 12 545,00 грн
Престол 1350х1350 (риза) (шт.) 13 000,00 грн